PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA V

Në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 395, datë 29.04.2015 “Për miratimin e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike”, i ndryshuar, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë shpall thirrjen e pestë të “Programit Kombëtar të Praktikave të Punës”.

Informacionin rreth programit, profilet e kërkuara, numrin e praktikantëve dhe  institucionet pjesëmarrëse mund t’i gjeni në linkun :  http://praktika.arsimi.gov.al, nga ku mund të kryeni edhe aplikimin online, pasi të klikoni në dritaren “Apliko”.

 

Video e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës Thirrja V

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL PËR LËVIZJE PARALELE DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Pogradec shpall proçedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionet:

1 (Një) Pozicion – Specialist për prokurimet publike dhe monitorimin e kontratave në Drejtorinë e Çështjeve Juridike dhe Prokurimeve,  Kategoria e pagës IV-a

1 (Një) Pozicion – Specialist për emergjencat civile, Drejtoria e Emergjencave Civile dhe Objekteve në Bashkëpronësi,  Kategoria e pagës IV-a

Specialist për prokurimet publike dhe monitorimin e kontratave

Specialist për emergjencat civile

 

Përkujtimore për Heroin Kajo Karafili

 

Bashkia Pogradec në bashkëpunim me “Komitetin e Veteranëve LANÇ-it” , të Pogradecit më datën 10 janar 2020, organizon ceremoni përkujtimore përpara bustit të “ Kajo Karafilit”.
Kajo Karafili ka lindur në vitin 1920. Ka qenë një nga pjesëmarrësit më të spikatur të rezistencës në Shqipëri gjatë Luftës së Dytë Botërore.
Kajo Karafili mban autorësinë e shumë atentateve të kryera gjatë luftës.

Programi

Fjala përshëndetëse e Kryetarit të Bashkisë Pogradec.
Fjala përshëndetëse nga Kryetari i Komitetit të Veteranëve të LANÇ, Dega Pogradec, z. Bedri Mokrëri.
Fjalë pëshëndetëse nga familjarë të Heroit të Popullit, K. Karafili.
Vendosja e kurorave përpara bustit të K. Karafilit.

Ftesë: 120 vjetori i lindjes së Lasgush Poradecit. 22.12.2019

01 Posteri

Në përkujtim të 120 vjetori t të lindjes së poetit  Llazar S. Gusho “ Lasgush Poradeci”

Bashkia Pogradec do të organizojë eventin përkujtimor në nder të korifeut të letrave shqipe.

Aktiviteti nis në orën 10:00 tek Salla e Konferencave në Hotel Enkelana.

Më pas vijon në orën 18:00 me Mbrëmjen Poetike në Sallën e Qendrës Kulturore “Lasgush Pogradeci” titulluar “Ju më lini të flas unë”

Data e aktivitetit  22. 12. 2019

Projekt-Buxheti 2020, banorët e lagjes 5 kërkojnë më shumë investime.

Takimet dhe konsultimet publike e kryetarit te bashkise z. Ilir Xhakolli dhe administrates se tij, kane vijuar edhe ne lagjen numer 5. Ne takimin me banoret kryebashkiaku u njoh me disa prej investimeve emergjente qe duhen ralizuar pergjate vitit 2020. Kryesisht ato konsistojne ne infrastrukture, blloqe pallatesh, arsim dhe zhdukjen e problematikes te ndotjes akustike nga subjekte fusha drush qe operojne ne zone. Te plota kerkesat ne linkun e meposhtem:

5 DËGJESA PUBLIKE ME BANORE TE LAGJES 5 POGRADEC

 

IMG_20191022_163845 IMG_20191022_163802 IMG_20191022_163730 IMG_20191022_163710

Projekt-Buxheti 2020, konsultim me komunitetin Rom-Egjiptian

72777071_2609865845741925_8810092974915452928_o

Ne kuader te degjesave dhe konsultimeve ne lidhje me projekt-buxhetin e vitit 2020, kryetari i Bashkise  z. Ilir Xhakolli u takua me perfaqesues te komuntetit rom dhe egjiptian
1-Punesimi i te rinjve te cilet kane mbaruar arsimin e larte dhe master
2-Zgjidhjen e çeshtjes se strehimit
3-Punesimin e pjestareve te komunitetit Egjiptian dhe atij Rom
4-Akordimin e nje fondi ne kuader te 24 Qershorit dites ballkanike te Egjiptianeve dhe 8 Prillin diten nderkombetare te Romeve.
Kryetari u angazhua dhe  premtoi se çdo kerkese do te realizohej. 

 

74614820_2609873085741201_2679925164522602496_o 74383831_2609868715741638_3829486338256666624_o 73316281_2609872672407909_4543742491957919744_o 73261052_2609872352407941_3939663107076390912_o

Projekt-buxheti 2019, dëgjesa publike në lagjet 3-4 Pogradec

Pogradec më , 22.10.2019

Bashkia Pogradec, Kryetari i saj z. Ilir Xhakolli ka nisur konsultimin me publikun në lidhje me përgatitjen e projekt-buxhetit për vitin 2020. Në këto takime kryetari është shoqëruar nga kabineti i tij dhe drejtorë të drejtorive vartëse. Takimet kanë si synim mbledhjen e kërkesave të banorëve dhe investimeve apo ndërhyrjeve emergjente që kërkohen nga ana e tyre. Në këto takime kanë marrë pjesë kryetarët e fshatrave respektive, banorë, biznese dhe grupe të ndryshme interesi. Në dt 22.10.2019 u zhvillua konsultimi publik me përfaqësues të komunitetit të lagjeve numër 3 dhe 4.

Te plota kerkesat ne linkun meposhte:

3-4DËGJESA PUBLIKE ME BANORE TE LAGJES 3 DHE 4 POGRADEC

 

IMG_20191022_150721 IMG_20191022_150735 IMG_20191022_150823 IMG_20191022_150855

Pogradec, dëgjesa publike me biznesin mbi projekt-buxhetin 2020

Pogradec më , 30.10.2019

 

Bashkia Pogradec, Kryetari i saj z. Ilir Xhakolli ka nisur konsultimin me publikun në lidhje me përgatitjen e projekt-buxhetit për vitin 2020. Në këto takime kryetari është shoqëruar nga kabineti i tij dhe drejtorë të drejtorive vartëse. Takimet kanë si synim mbledhjen e kërkesave të banorëve dhe investimeve apo ndërhyrjeve emergjente që kërkohen nga ana e tyre. Dëgjesa e radhës ishte me përfaqësues të biznesit.

bashkiapogradec.al/…/BIZNESI-DEGJESA-PUBLIKE-ME-BIZNESIN.docx

IMG-20191029-WA0030 IMG-20191029-WA0031bashkiapogradec.al/…/BIZNESI-DEGJESA-PUBLIKE-ME-BIZNESIN.docx IMG-20191029-WA0034 IMG-20191029-WA0036 IMG-20191029-WA0038

 

BIZNESI DEGJESA PUBLIKE ME BIZNESIN

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL PËR LËVIZJE PARALELE DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore pranë Bashkisë Pogradec shpall proçedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për pozicionin :

1 (Një) Pozicion –Përgjegjës në Drejtorinë e Çështjeve Juridike dhe Prokurimeve, Kategoria e pagës III-a/1

1 (Një) Pozicion – Përgjegjës për administrimin e aseteve, Drejtoria Ekonomike dhe Menaxhimit Financiar, Kategoria e pagës III-b

1 (Një) Pozicion – Drejtor në Drejtorinë e Çështjeve Juridike dhe Prokurimeve, Kategoria e pagës II-b

1 (Një) Pozicion – Specialist i kadastrës urbane dhe kontrollin e  zbatimit të lejave / projekteve , Drejtoria e Planifikimit Urban dhe Zhvillimit të Territorit, Kategoria e pagës IV-a

1 (Një) Pozicion – Specialist –Jurist në Drejtorinë e Çështjeve Juridike dhe Prokurimeve Kategoria e pagës IV-a

Përgjegjës në Drejtorinë e Çështjeve Juridike dhe Prokurimeve

Përgjegjës për administrimin e aseteve, Drejtoria Ekonomike dhe Menaxhimit Financiar

Drejtor në Drejtorinë e Çështjeve Juridike dhe Prokurimeve

Specialist i kadastrës urbane dhe kontrollin e zbatimit të lejave projekteve

Specialist –Jurist në Drejtorinë e Çështjeve Juridike dhe Prokurimeve

 

 

 

 

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL PËR LËVIZJE PARALELE DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore pranë Bashkisë Pogradec shpall proçedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për pozicionin :

1 (Një) Pozicion – Përgjegjës për Emergjencat Civile dhe Objektet në Bashkëpronësi , Drejtoria e Emergjencave Civile dhe Objekteve në Bashkëpronësi , Kategoria e pagës III-b

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore pranë Bashkisë Pogradec shpall proçedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për pozicionin :

1 (Një) Pozicion – Drejtor në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, Kategoria e pagës II-b

 

a. Drejtor në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

 

Miratohet “Plani i kujdesit social” Bashkia Pogradec

Plani i Kujdesit Social është hartuar nga Drejtoria e Sherbimit Social, Bashkia Pogradec në konsultim me përfaqësues të institucioneve vendore dhe shoqërisë civile, me mbështetjen teknike të Fondacionit “Ndihmë për Fëmijët” në kuadër të Programit të përbashkët të Kombeve te Bashkuara “Askush Të Mos Mbetet Pas” që financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe zbatohet nën mbikëqyrjen e Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, UNDP.

Plani i Kujdesit Social u miratua me Vendim te Keshillit Bashkiak nr 96 dt. 21.10.2019

Plani i mbrojtjes sociale