REGJISTRI KËRKESAVE ANKESAVE VEREJTJEVE    
Nr.KërkesëAnkesëVërejtjeKodi i regjistrimitCeshtjaData e Regjistrimit në Protokollin e BashkisëOrgani/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesa
(Nr. prot të brendshëm)
Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit
(Nr. prot të brendshëm)
Kaluar në Këshill për shqyrtim (data)Mbështetur nga Këshilli
(kërkesa, ankesa)
Po/Jo
Zbatuar nga Ekzekutivi
(Data)
Përgjigjia
(data dhe numri)
1PoK1Kërkesë për finacim21.05.2020Nën/Kryetare e bashkise Pogradec,Drejtoria Financës, Nr Prot 221009.06.2020
2PoK2Ndihmë financiare10.06.2020Kryetarit të Bashkisë/Kryetarit të Këshillit Bashkisë10.06.2020
2PoK3Infrastruktura ne rruget e qytetit11.06.2020Këshillit Bashkiak11.06.202030.07.2020
2645/1
4PoK4Ndihme financiare11.06.2020Kryetarit të Bashkisë/Kryetarit të Këshillit Bashkisë11.06.2020
5PoK5Heqja e taksave/tarifave vendore25.06.2020Kryetarit të Bashkisë/Kryetarit të Këshillit Bashkisë25.06.2020
6PoK6Sinjalistika rrugore para pallatit30.06.2020Keshhit bashkiak/Drejtoria e Urbanistikes.30.06.2020
7PoK7Infrastrukture godine
Ndricim rruge
Toke per varrezat
07.07.2020Keshillit bashkiak/Bashkise Pogradec07.07.2020
8PoK8Kerkese dokumentacioni13.07.2020

Keshilli Bashkiak

13.07.2020
30.07.2020
1310/6
9PoK9Kerkese Informacioni14.07.2020
Keshilli Bashkiak
14.07.2020
30.07.2020
3308/1
10PoK10Kerkese dokumentacioni20.07.2020
Keshilli Bashkiak
20.07.2020
30.07.2020
2594/1
11PoK11Ankese per taksen e bizneseve te vogla03.08.2020
Keshilli Bashkiak
03.08.2020