Koordinatori për të Drejtën e Informimit

 

Gerti Mulla
Zyra e Shtypit dhe Marrëdhënieve me Publikun dhe Informacionit

Orari i Punës i Administratës së Bashkisë:
E Hënë – E Premte
08:00 – 16:00

Adresa:

Bashkia Pogradec
Bulevardi “Rreshit Collaku”

Tel: +355 (83) 222222
web: www.bashkiapogradec.al
e-mail: mullaigerti@yahoo.com

Nr telefoni: 0696172321