BASHKIA POGRADEC

Bashkia Pogradec njofton pronarët të cilët preken nga zbatimi i projektit “Sistemim rrugësh, blloku tek stadiumi” Bashkëngjitur do të gjeni njoftimin për shpronësim për secilin pronar. Në njoftim janë të afishuara vlerat përkatëse të vlerësimit dhe sipërfaqes së shpronësuar.

Njoftim Shpronësimi

There are no comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.