Bashkia Pogradec, do te zhvilloje projektin “Extro – Cult”, me objekt “Shkembime kulturore mes eventesh”, qe konsiston ne transportin rrugor te 20 personave me iternerar Pogradec – Zakynthos

Afati perlundimtar per paraqitjen dhe dorezimin e ofertes Tuaj, do te iete diten e Enjte, date 17.10.2019, ora 12:00.

Dorezimi i ofertes te behet ne, adresa e emalit te bashkisë Pogradec  : “bashkiapogradec@gmail.com”

Ftesë për pjesëmarrje

There are no comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.