REGJISTËR REALIZIMI I PROKURIMEVE PUBLIKE

Prokurimi Elektronik – e-Prokurimi

imazh

 

 

 

 

 

 

 

Për objektet e prokuruara ose në proçes prokurimi nga Bashkia Pogradec, jeni të lutur t;i referoheni Agjencisë së Prokurimeve Publike me adresë: https://www.app.gov.al/

 

 

 

 

 

 

Powered by blucompro.net