Shpallje për vënde të lira pune

Bashkia Pogradec kërkon të punësojë specialistë pranë “Drejtorisë së Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit” .

Kërkohen specialistë të diplomuar në degët Inxhinieri Ndërtimi ,Inxhinieri Hidro ,Arkitekt ,Urbanist ,dhe Inxhinier Topograf.

Të interesuarit të paraqiten pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore në Bashkinë Pogradec!

Nga e Hëna në të Premte

Orari 08:00 deri 16:00!

Ju mirëpresim!

GËZUAR FESTËN E VERËRAVE 2018!!!

Shkëlqesia e tij, Presidenti i Republikës së Shqipërisë z. Ilir Meta, gjatë fjalimit të tij në aktivitetin e “Festës të Verërave” shprehu, respektin e veçantë për qytetarët e Pogradecit.
Gjithashtu z. President akordoi dhe çmimin e parë të Verës të Kuqe më të mirë, Gjergji Kaçorri!
Ndërsa i z. Eduart Kapri akordoi çmimin e Verës të Bardhë më të mirë, të cilin e fitoi Petraq Cici!
Më pas z. KAPRI dhe z. META, në vazhdim të traditës hapën edhe butin e parë të Verës për këtë vit nën atmosferën mahnitëse të fishekzjarrëve

 

 

 

Nën-Projekti “Rikonstruksioni i rrugës Pogradec-Tushemisht ,Loti-1”

Pogradec – Nën-projekti  “Rikonstruksioni i rruges Pogradec-Tushemisht, Lot 1” pritet të financohet nëpërmjet një huaje të Bankës Botërore për qeverinë shqiptare dhe do të zbatohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit.

Ne daten 31 Korrik, 2018, ne oren 11:30, ne sallen e mbledhjeve te Bashkise Pogradec do te prezantohen në publik dokumentet paraprake:

  • Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social
  • Plani Lokal i Veprimit te Risistemimit

Banore te zones dhe të gjithë te interesuarit janë të ftuar të marrin pjesë në kete takim.

Ju mund te shkarkoni raportet draft, ne dy gjuhe, ne lidhjen e meposhtme:

Plani i Shkurtuar Lokal i Veprimit per Risistemimin, draft (shqip)

Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social, draft (shqip)

Ne daten 31 Korrik, 2018, ne Bashkine Pogradec u organizua takimi me publikun per diskutimin e ndikimeve sociale dhe mjedisore te projektit “Rikonstruksioni i rruges Pogradec-Tushemisht, loti 1”, i cili pritet te financohet nga nje hua e Bankes Boterore.

Ne kete diskutim moren pjese banore te lidhur direct me investimin, perfaqesues te institucioneve qeveritare dhe jo-qeveritare, te cilet ngriten pyetje te ndryshme ne lidhje me kete projekt. Nje raport me te hollesishem mbi ceshtjet e ngritura ne takim mund te gjeni ne dokumentin bashkengjitur:

ESMP Pogradec-Tushemisht Shqip Final

 

Rruga Pogradec-Tushemisht ,FSHZH organizon konsultim me banorët që përfitojnë nga projekti.

Pogradec – Banorët e Pogradecit, veçanërisht ata që banojnë pranë rrugës Pogradec-Tushemisht treguan interes dhe pjesëmarrje të lartë në konsultim publik për vlerësimet mjedisore dhe sociale për rikonstruksionin e LOT i të rrugës.

Rruga Pogradec – Tushemisht do të rikonstruktohet në kuadër të programit “Rrugët lidhëse rajonale” që financohet nga qeveria shqiptare dhe Banka Botërore dhe që zbatohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit.

Takimi publik u mbajt më 31 korrik, në mjediset e Bashkisë Pogradec dhe kishte për qëllim të informojë banorët e zonës që preken nga projekti lidhur me efektet në pronën private, procedurat e kompensimit dhe ndikimin në mjedis.

Foto nga organizimi:

Çfarë është plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social dhe plani lokal i veprimit të risistemimit?

Planet përbëjnë në vetvete dokumente vlerësimi me fokus te ndikimet që mund të ketë projekti mbi njerëzit dhe mjedisin në zonën që preket nga investimi.

Politikat e qeverisë shqiptare dhe të donatorëve në zbatimin e projekteve me interes publik i kushtojnë një rëndësi të madhe kujdesit për mjedisin dhe përfshirjes së komunitetit që ndikohet nga këto projekte. FSHZH nëpërmjet instrumenteve si diskutimi publik bën të mundur që vlerësimet të jenë sa më realiste, transparente dhe të konsultuara. Në këtë mënyrë synohet të reduktohet ndikimi në mjedis dhe efektet që zbatimi  i këtyre projekteve sjell, me qëllim mbrojtjen e mirëqenies së komuniteteve.

Fondi Shqiptar i Zhvillimit prej kohësh zhvillon konsultime publike që në fazat e hershme të projekteve që zbaton si një instrument të rritjes së transparencës dhe llogaridhënies dhe që njëkohësisht nxit pjesëmarrjen e komunitetit në projektet e zhvillimit.

 

Miratohet Projekt-Buxheti për vitin 2018!

Miratohet Projekt-Buxheti për vitin 2018!

Përfundoi sot “Mbledhja e Këshillit Bashkiak”. Ku u miratuan 2 pikat kryesore të rendit të ditës.
-Projekt Vendimi: Për miratimin e kalendarit buxhetor afat-mesëm 2019-2021 si edhe të buxhetit vjetor 2019 të Bashkisë Pogradec.
Si edhe: 
-Projekt Vendimi: Për miratimin dhe detajimin e projekt-buxhetit të Bashkisë Pogradec për vitin 2018.

Dëgjesa Publike në Njësinë Administrative Udënisht

Dëgjesë Publike në Njësinë Administrative Udënisht!

Dëgjesa u zhvillua në kuadër të parashikimit të projekt buxhetit për vitin 2018!

Dy pikat kryesore që u diskutuan ishin:

-Parashikimi i taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë e Pogradecit për vitin 2018.

-Parashikimi i projekt -buxhetit në Bashkinë Pogradec për vitin 2018.

Gjithashtu u dëgjuan dhe ankesat e banorëve në këtë njësi administrative të cilat konsistonin në probleme të ndryshme, sociale, ekonomike dhe vështirësitë që banorët e kësaj njesie, hasin në përditshmërine e tyre.

Bashkia Pogradec, për problemet e paraqitura do të marrë masat e nevojshme nëpërmjet specialisteve përkatës për zgjidhjen e ç’do problemi të ngritur në Dëgjesën Publike.

12

Dëgjesa Publike në Njësinë Administrative Çërravë

Dëgjesa u zhvillua në kuadër të parashikimit të projekt buxhetit për vitin 2018!

Dy pikat kryesore që u diskutuan ishin:

-Parashikimi i taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë e Pogradecit për vitin 2018.

-Parashikimi i projekt -buxhetit në Bashkinë Pogradec për vitin 2018.

Gjithashtu u dëgjuan dhe ankesat e banorëve në këtë njësi administrative të cilat konsistonin në tre probleme kryesore.

-Mungesa e ujit dhe vendosja e sahatëve.

-Sistemimi i kanalizimeve të ujërave të zeza.

-Regjistrimi i tokave bujqësore në fshatin Blace.

Problematika këto që do marrim zgjedhje të menjëhershme në ditët në vijim nga drejtoritë përkatëse në Bashkinë Pogradec.

23231622_1598274706901049_779903889392084537_n 23244031_1598274796901040_5293642696488769211_n

Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike.

 Shpallet thirrja e tretë e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike.
Në këtë program ftohen të aplikojnë të të rinj profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç, nga Shqipëria dhe Diaspora, të cilët kanë mbaruar minimalisht ciklin e parë të studimeve bachelor. Qëllimi i Programit Kombëtar të Praktikave të Punës është përfitimi i një përvoje kualifikuese që ndikon në zhvillimin e aftësive profesionale, akademike, personale dhe njohja me administratën publike.
Për më shumë informacionmund tëklikoni tek  linku përkatës http://praktika.sociale.gov.al/ .
Gjithashtu, ju njoftojmë se do të ketë shtyrje te deadline te aplikimeve.

Mbledhja e Komitetit drejtues të Shoqatës së Bashkive u organizuar nën kujdesin e kryebashkiakut Kapri

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë organizon Mbledhjen e rradhës së Komitetit Drejtues, i cili u organizua nën kujdesin e Kryetarit të Bashkisë Pogradec, z. Eduart Kapri në ambientet e kësaj bashkie. Në këtë takim u prezantuan aktivitetet dhe rezultatet e punës së kryer në një hark kohor prej 12 muajsh gjatë vitit 2016. Në zbatim dhe të Statutit të Shoqatës, Komiteti Drejtues diskutoi dhe miratoi Raportin vjetor dhe atë financiar si dhe Planin e saj të Aktiviteteve për 2017, në pasqyrim dhe të problematikave të bashkive.

Përsa i përket problematikave, kryetarët evidentuan çështje lidhur me vështirësitë financiare me buxhetin e akorduar për vitin 2017, buxhet i cili në vijimësi nuk reflekton realitetin bashkiak të nevojave për shërbime dhe pas miratimeve të ndryshimeve thelbësore në organizim dhe funksionim.
Shqetësim i vazhdueshëm mbetet dhe ndarja e fondeve nga Komiteti i Zhvillimit të Rajoneve,ku bashkitë e djathta edhe pse konkurojnë me projekte dinjiotoze nuk kan gjetur mbështetje nga qeveria sikundër bashkite e maxhorancës.

Probleme të tjera te evidentuara gjatë vitit 2016 dhe fatkeqësisht duket sikur sdo marin zgjidhje as për vitin 2017 bashkitë renditen: mungesën e ligjit për financat vendore,kuadri ligjor sekondar për arsimin parashkollor, për funksionet e tjera të reja, probelmatikat me inspektoriatet dhe agjencitë qeveritare,problematika me ligjin e pyjeve, si dhe çeshtja e borxheve të trashëguar që ka vënë në vështirësi të mëdha bashkitë për investime dhe shërbime publike qoftë në zonat urbana po ashtu edhe në ato rurale etj.

Në përgjigje të këtyre cështjeve, Shoqata e Bashkive do të ngrejë zërin e Kryetarëve për korrektimin e këtyre praktikave abuzive nga institucionet qendrore. Nga ana e tyre, bashkitë angazhohen në ofrimin e shërbimeve sa më efikase sa më afër qytetarëve, me burimet e veta finaciare.
Në përfundim të kësaj vizite, Kryetari i Bashkisë, z. Eduart Kapri, i njohu kolegët e tij me disa nga punët publike të kryera si në infrastrukturë dhe shërbime si dhe me planet për të ardhmen në zhvillimin e turizmit.
Bashkia Pogradec është një nga bashkitë që përballet me borxhet e trashëguara.
Z. Kapri prezantoi për kolegët një plan të detajuar të Bashkisë për shlyerjen e këtij borxhi, plan i cili është një praktikë e mirë për tu replikuar dhe në raste të tjera të ngjashme.

 

DSCN0506 DSCN0502 DSCN0500 DSCN0497 DSCN0493

Shpallje për dhënien e tokave bujqësore me qera

Bashkia Pogradec në cilësinë e autoritetit qiradhenes, në zbatim të shkronjës “c” të pikës 1.2 të nenit 9 “Të drejtat dhe përgjegjësitë”, shkronjës “e” te nenit 54 të ligjit nr. 139/2015 “Per Vetqeverisjen Vendore”, neni 2 i ligjit nr. 8312, datë 26.03.1998 “Për tokat bujqësore të pandara”, neni 3 i ligjit nr. 8744, datë 22.02.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 531, datë 21.08.1998 “Për tokat bujqesore të pandara” i ndryshuar, Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 510, datë 10.6.2015 ” Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të patrupëzuara, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”, Udhëzimin nr. 1, datë 18.07.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore të pandara”, VKM-së Nr. 460, datë 22.05.2013, “Për përcaktimin e kritereve, rregullave dhe procedurave të dhënies me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit” (i ndryshuar), zhvillon procedurën konkurruese për dhënien me qira të sipërfaqes së tokës prej siperfaqes prej 627,26 Ha, të ndodhur në Njësitë Administrative Buçimas, Udënisht dhe Çërravë,

Ofertë dhënie toke me qera

Dëgjesa Publike për Paketën Fiskale

Dëgjesa Publike për prezantimin e projekt- vendimit “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKB nr. 9, datë 10.02.2016 “Për miratimin e Taksave dhe Tarifave vendore 2017, në Bashkinë Pogradec” u zhvillua në ambjentet e sallës së Këshillit Bashkiak. Pjesëmarrës në këtë dëgjesë ishte Kryetari I Bashkisë z. Eduart Kapri, nënpunës të lartë të administratës, grupet e interesit, biznesit dhe komunitetit. Për të rritur transparencën e bashkisë u bë prezantimi i paketës fiskale për familjet si dhe bizneset duke mbajtur të njëjtin nivel me vitin e kaluar vetëm me disa ndryshime të vogla.

Kryetari Kapri duke vlerësuar rëndësinë që ka ky takim me grupet e interesit, për vetë faktin që bashkia po punon në kuadër për të gjetur rrugët e duhura nëpërmjet diskutimeve, për t’i erdhur në ndihmë komunitetit dhe biznesit, theksoi se përsëri do ndiqet strategjia e mosngritjes së taksave. Konsultimet publike dhe përfshirja e sa më shumë grupeve të interesit në to do të shërbejnë për rritjen e efektshmërisë dhe zbatueshmërisë së paketës fiskale duke e bërë edhe këtë vit një vit të suksesshëm si ky që po lemë pas përsa i përket mbledhjes së taksave. U theksua se falë mbledhjes më të mirë të taksave dhe tarifave, por edhe administrimit më të mirë të parave publike, është bërë e mundur që Bashkia e Pogradecit të ndërmarrë një sërë nismash  të cilat më pas përkthehen në investime publike në shërbim të rritjes të cilësisë së jetës të banorëve.

Pas shprehjes së opinioneve të përfaqësuesve të komunitetit dhe biznesit dhe kërkesave të tyre për tu rishikuar dhe njëherë kohëzgjatja e taksës së fjetjes për hotelet, Bashkia reagoi duke e ulur kohëzgjatjen ditore të taksimit duke e bërë 80 ditë nga 90 ditë që ishte.

Gjithashtu u përjashtuan nga tarifat e gjelbërimit Njësitë Administrative Dardhas, Velçan, Proptisht dhe Trebinjë.

 

21

43Njoftim për dëgjesë publike

Të nderuar qytetarë , Biznese dhe Shoqata të Bashkisë Pogradec,

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, njoftojmë zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun dhe subjektet e interesuara, për diskutimin e :

Projekt –Vendimit “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKB nr. 9, datë 10.02.2016 “Për miratimin e Taksave dhe Tarifave vendore në Bashkinë Pogradec”.

 

 

Takimi do të zhvillohet në sallën e Këshillit Bashkiak Pogradec ditën e Martë, datë 13.12.2016, ora 10:00.

 

Jeni të ftuar të merrni pjesë.

Duke ju falenderuar,

 

 

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                  Eduart KAPRI

                                                                                                    KRYETAR