SHPALLJE PËR VËNDE TË LIRA PUNE

Pogradec – Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Pogradec shpall proçedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionet :

1- 1 (Një) Pozicion – Specialist Audit  i Brendshëm në Zyrën e Auditit , Kategori e pagës III-b

2- 1(Një) Pozicion- Përgjegjës i Sektorit të Auditimit të Brendshëm,Kategoria e pagës III-b

SHPALLJE VËNDI PUNE AUDITI

3- 1 (Një) Pozicion –Përgjegjës i Sektorit të Shërbimit Pyjor ,Kategori e pagës III-b

4- 3(Tre) Pozicione- Specialist për pyjet dhe kullotat, Kategori e pagës IV-a

SHPALLJE VËNDI PUNE SHËRBIMI PYJOR

5-1 (Një) Pozicion – Specialist për projektet e infrastrukturës dhe planifikimit të territorit, Kategori e pagës IV-a

6-1(Një) Pozicion-Specialist për inspektimin e zhvillimit dhe kadastrën urbane-Kategori e pagës IV-a

7-1( Një) Pozicion-Specialist për inspektimin e zhvillimit dhe çertifikatat e përdorimit-Kategori e pagës IV-a

8-2(Dy)Pozicione –Specialist për kontrollin e dokumentacionit të kërkesave për zhvillimin në sistemin elektronik të lejave-Kategori e pagës IV-a

SHPALLJE VËNDI PUNE SHËRBIMI URBANISTIKA

9-1 (Një) Pozicion – Inspektor për mbrojtjen e mjedisit, Kategori e pagës IV-a

SHPALLJE VËNDI PUNE KRYEINSPEKTORIATI

 

 

 

Plani i veprimit të risistemimit (PVR) për rindërtimin e rrugës Pogradec-Tushemisht ,Loti-1

Pogradec – Nën-projekti  “Rikonstruksioni i rruges Pogradec-Tushemisht, Lot 1” pritet të financohet nëpërmjet një huaje të Bankës Botërore për qeverinë shqiptare dhe do të zbatohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit.

Çfarë është plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social dhe plani lokal i veprimit të risistemimit?

Planet përbëjnë në vetvete dokumente vlerësimi me fokus te ndikimet që mund të ketë projekti mbi njerëzit dhe mjedisin në zonën që preket nga investimi.

Politikat e qeverisë shqiptare dhe të donatorëve në zbatimin e projekteve me interes publik i kushtojnë një rëndësi të madhe kujdesit për mjedisin dhe përfshirjes së komunitetit që ndikohet nga këto projekte. FSHZH nëpërmjet instrumenteve si diskutimi publik bën të mundur që vlerësimet të jenë sa më realiste, transparente dhe të konsultuara. Në këtë mënyrë synohet të reduktohet ndikimi në mjedis dhe efektet që zbatimi  i këtyre projekteve sjell, me qëllim mbrojtjen e mirëqenies së komuniteteve.

Fondi Shqiptar i Zhvillimit prej kohësh zhvillon konsultime publike që në fazat e hershme të projekteve që zbaton si një instrument të rritjes së transparencës dhe llogaridhënies dhe që njëkohësisht nxit pjesëmarrjen e komunitetit në projektet e zhvillimit.

Më poshtë do të gjeni të bashkangjitur materialin ne pdf të “Planin e risistemimit per rindërtimin e rrugës Pogradec-Tushemisht ,Loti-1” :

Raport final për rindërtimin e rrugës Pogradec-Tushemisht ,Loti-1

Marrëveshja mbi themelimin e një binjakëzimi

Kryetari i Bashkisë Eduart Kapri së bashku me kryetarin e Bashkisë së Wismarit nënshkruan marrëveshjen e partneritetit mes dy bashkive në qytetin e Wismarit.
Kapri falenderoi për bashkëpunimin e mirë deri tani dhe shpreson që sa më shumë qytetarë të Wismarit të vizitojnë Pogradecin.
Ky ishte një tjetër takim i frytshëm dhe shkëmbim eksperiencash pas takimit që u zhvillua në qytetin e Pogradecit nga dy kryebashkiakët.
Kryetari Kapri u bë pjesë e Librit të Artë të qytetit Hanseatic.

Dokumentat e nenshkruara nga Bashkia Pogradec dhe Bashkia Wismar:

      –Vendim Nr.24 Këshilli Bashkiak

      –Akti marrëveshjes ( Gjermanisht )

      –Akti marrëveshjes ( Shqip )

Shpallje për vënde të lira pune

Bashkia Pogradec kërkon të punësojë specialistë pranë “Drejtorisë së Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit” .

Kërkohen specialistë të diplomuar në degët Inxhinieri Ndërtimi ,Inxhinieri Hidro ,Arkitekt ,Urbanist ,dhe Inxhinier Topograf.

Të interesuarit të paraqiten pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore në Bashkinë Pogradec!

Nga e Hëna në të Premte

Orari 08:00 deri 16:00!

Ju mirëpresim!

GËZUAR FESTËN E VERËRAVE 2018!!!

Shkëlqesia e tij, Presidenti i Republikës së Shqipërisë z. Ilir Meta, gjatë fjalimit të tij në aktivitetin e “Festës të Verërave” shprehu, respektin e veçantë për qytetarët e Pogradecit.
Gjithashtu z. President akordoi dhe çmimin e parë të Verës të Kuqe më të mirë, Gjergji Kaçorri!
Ndërsa i z. Eduart Kapri akordoi çmimin e Verës të Bardhë më të mirë, të cilin e fitoi Petraq Cici!
Më pas z. KAPRI dhe z. META, në vazhdim të traditës hapën edhe butin e parë të Verës për këtë vit nën atmosferën mahnitëse të fishekzjarrëve