Miratohet Projekt-Buxheti për vitin 2018!

Përfundoi sot “Mbledhja e Këshillit Bashkiak”. Ku u miratuan 2 pikat kryesore të rendit të ditës.
-Projekt Vendimi: Për miratimin e kalendarit buxhetor afat-mesëm 2019-2021 si edhe të buxhetit vjetor 2019 të Bashkisë Pogradec.
Si edhe: 
-Projekt Vendimi: Për miratimin dhe detajimin e projekt-buxhetit të Bashkisë Pogradec për vitin 2018.

There are no comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.