Miratohet Projekt-Buxheti për vitin 2018!

Përfundoi sot “Mbledhja e Këshillit Bashkiak”. Ku u miratuan 2 pikat kryesore të rendit të ditës.
-Projekt Vendimi: Për miratimin e kalendarit buxhetor afat-mesëm 2019-2021 si edhe të buxhetit vjetor 2019 të Bashkisë Pogradec.
Si edhe: 
-Projekt Vendimi: Për miratimin dhe detajimin e projekt-buxhetit të Bashkisë Pogradec për vitin 2018.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>