Zgjidhni Informacionin e Dëshiruar

Bashkia Pogradec Të Reja

Shpallje për vënde të lira pune

Shpallen vënde të lira pune per pozicionet : 1- Drejtor në Drejtorinë e Infrastrukturës,Transportit dhe Punëve Publike 2- Përgjegjës në Njesinë me Koordinimin e Integrimit Europian dhe Ndihmës së huaj

Lexo Gjithë Postimet